×

Herstructurering

De formulering van de strategie van uw bedrijf is een nuttig middel en fungeert als gids voor beleid en beslissingen. Maar zelfs strategische plannen dienen aangepast en aangescherpt te worden om te kunnen anticiperen op veranderingen in de omgeving. De portfolio en scope van activiteiten moeten continue worden beoordeeld en aangepast op basis van externe veranderingen en nieuwe kennis en inzichten. Een herstructurering kan de vorm aannemen van verandering van eigendom (zoals bij desinvesteringen) of financiële herstructureringen. Voorbeelden van herstructurering kunnen van fiscale of juridische aard zijn, maar ook bedrijfsmatig. Verschillende waarden van onderdelen van uw bedrijf kunnen de algehele waardering negatief beïnvloeden. Daarnaast kunnen onderdelen van uw bedrijf beter tot hun recht komen in een nieuwe constellatie.

Aandeelhouders

Financiële herstructureringen worden uitgevoerd met het doel de aandeelhouderswaarde te verhogen door het optimaliseren van de kapitaalsstructuur of wanneer uw bedrijf in financiële problemen is gekomen. SpringFinance adviseert u bij de (her)formulering van de bedrijfs- en financiële strategie, assisteert bij de uitvoering van noodzakelijke ingrepen en bij de financiering van uw onderneming. De sector focus en ervaring zorgt ervoor dat vereiste snelheid bij dergelijke adviestrajecten ook wordt nagekomen.