×

Financiele Advisering

Onze research is met name gericht op de ICT, Business Services en Engineering sector. De combinatie van onze research skills en de gedetailleerde kennis van de kapitaalmarkt geven ons daarmee een duidelijke competitief voordeel bij onze advisering. Met onze kennis en ervaring kunnen wij uw onderneming, alsmede de markten waarin en haar dynamiek grondig analyseren. Hierdoor zijn wij in staat om de business propositie helder te formuleren en u te assisteren bij een logische financiële strategie.

Strategie

Tevens kunnen wij u assisteren bij de identificatie van nieuwe opportunities. Wij zijn onder meer gevraagd door ondernemingen om hen te assisteren bij de aanscherping van de strategie en om de M&A strategie nader onder de loep te nemen. Tezamen met het opstellen van scenario`s en waarderingen om de financiële consequenties van een specifieke strategie in kaart te brengen. Ons advies is hands-on opdat beslissende acties ondernomen kunnen worden op het vlak van financiering (door private equity of beursgang) of op het gebied van prestatiemeting en management control. Daarnaast adviseren wij beursgenoteerde ondernemingen bij kapitaalmarkt instrumenten.

Aan en verkoop

Beslissingen ten aanzien van aan en verkoop van ondernemingen dienen genomen te worden in een bredere scope van het strategische planningsproces van ondernemingen. Het onderwerp van strategie staat centraal bij aan- en verkoopbeslissingen omdat het een raamwerk verschaft voor gefundeerde beslissingen ten aanzien van acquisities. Elke organisatie staat voor strategische alternatieven, keuzes en beslissingen.

  • Moet de onderneming zich concentreren op een product of competentie of op meerdere? Bij meerdere, moeten deze vallen binnen een familie van producten/competenties of dienen ze voor segmenten van de markt?
  • Moet de onderneming kiezen voor individuele niches, waarbinnen zij winstgevend kan opereren?
  • Van welke activiteiten verkrijgt de onderneming nieuwe kennis en inzichten waarbij er een competitief voordeel ontstaat ten opzichte van concurrenten?
  • Dient een onderneming voorwaarts te integreren om controle over het distributiekanaal te verkrijgen naar de eindklant?
  • Zijn acquisities daarbij wenselijk?

Bovenstaande vragen vertegenwoordigen maar een klein gedeelte van de strategische keuzes waarvoor een onderneming staat. Het is binnen dit bredere raamwerk waarbinnen beslissingen ten aanzien van aan- en verkoop van ondernemingen gemaakt dienen te worden. Met onze kennis en ervaring binnen sectoren en de kapitaalmarkt zetten wij deze strategische keuzes voor u in het juiste perspectief.