×

Verzorgen Van Financiering

Bij het uitwerken van uw bedrijfsstrategie kunt u tegen de grenzen van uw financiële mogelijkheden aanlopen. Hier kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen: u wilt een onderneming starten maar beschikt over onvoldoende middelen om de start te maken, u wilt, eventueel met mede managementleden, de aandeelhouder(s) van de onderneming uitkopen (Management Buy Out), dan wel als nieuw management aantreden en inkopen in een bestaande onderneming (Management Buy In), u bent aandeelhouder en bestuurder van een onderneming waarvoor de interne middelen ontoereikend zijn om uw toekomstplannen te verwezenlijken. Kortom er kunnen diverse redenen zijn om externe financiering op te halen. Echter, wat zijn gebruikelijke voorwaarden, wat is de invloed van een eventuele externe aandeelhouder, wat zou de bank kunnen financieren, welke financieringsinstrumenten en structuur passen het beste bij de doelstellingen en bij de business propositie. Dit zijn vragen waartegen u aanloopt bij de invulling van uw financieringsbehoefte.

Financiële strategie

Het advies van SpringFinance begint bij de vertaling van uw bedrijfsstrategie naar een financiële strategie. Het formuleren van een heldere business propositie staat centraal (dat vaak start met financiële scenarioplanning) in de taal die financiers begrijpen, omdat wij zelf een investeerders achtergrond bezitten. SpringFinance besteedt aandacht aan al die aspecten waar verschaffers van zowel risicodragend als niet risicodragend kapitaal op letten om tot een investeringsbeslissing te komen. SpringFinance heeft de beschikking over een uitgebreid netwerk van onder meer informals, participatiemaatschappijen en banken. Wij kennen de verschillen en nuances tussen de financiers waardoor wij de best bij uw onderneming en propositie passende partij kunnen vinden en interesseren.