×

Bedrijfswaardering

Eén aspect dat een cruciale rol speelt in alle transacties is de bedrijfswaardering. Een belangrijke oorzaak van fouten bij het doen van acquisities is een verkeerde inschatting van de waarde van de onderneming. Wij zien het samenstellen van een bedrijfswaardering als een integraal onderdeel van ons advies. Wij waarderen (delen van) ondernemingen onder andere voor:

  • portfolio analyse
  • het aan- of verkoopproces
  • buy-ins & buy-outs
  • fiscale of opvolgingsredenen
  • balansdoeleinden (impairment test)

Methodieken

Gebaseerd op onze kennis van gedefinieerde sectoren in combinatie met onze uitgebreide kennis van waarderingsmethodieken zijn wij in staat u te voorzien van een gedegen bedrijfswaardering. Wij maken gebruik van verschillende waarderingsmethodieken waaronder vergelijking met andere bedrijven (‘peer group analysis’) of soortgelijke transacties, discounted cashflow methode (of afgeleiden daarvan) en de optiewaarderingsmethode. De methodieken leveren informatie op die u inzicht verschaffen in de belangrijkste waardestuwers van uw bedrijf.

Kennis en ervaring

Elke bedrijfswaardering start met de samenstelling van een financieel model, waarmee we de potentie van uw bedrijf in kaart kunnen brengen, de waardestuwers kunnen identificeren en de consistentie van de onderliggende aannames kunnen beoordelen. Onze kennis van gedefinieerde sectoren en ervaring met diverse transacties tenslotte zetten de waardering in het juiste perspectief.